Institut pro politiku a společnost pořádá online debatu "Škola (pro)hrou: krize nabídky a poptávky středních škol", která se uskuteční 30. ledna 2024.

Loňské přijímací zkoušky a velký počet nepřijatých žáků vyvolaly napříč školstvím mnoha otázek. Skutečně Česko čelí kritické situaci v oblasti středního vzdělávání, kde nabídka škol značně zaostává za poptávkou studentů? Ačkoli mnoho žáků preferuje všeobecná gymnázia, nedostatečná kapacita těchto škol vede k tomu, že studenti končí na odborných školách a učilištích, která neodpovídají jejich aspiracím. V minulém roce tak silný populační ročník způsobil chaos během přijímacího procesu. Ačkoliv se letos i příští rok očekává podobný nápor, řešení nepřichází a nespokojenost narůstá.

Na gymnáziích, tedy všeobecně zaměřených programech, studuje v ČR pouze 30 % žáků a podle některých metodik a statistik se zdá, že jsme pod evropským průměrem. Je tomu skutečně tak? Stále více se také diskutuje role Cermatu, která organizuje jak přijímací zkoušky, tak společnou část maturit. Ty se mimo jiné stávají lukrativním trhem pro doučování a přípravné kurzy, do kterých rodiče a žáci investují obrovské částky. Některé obory, které jsou mezi studenty populární, nejsou dostupné v rámci maturitního studia, což stávající i budoucí absolventy staví do nevýhodné pozice na trhu práce. Debata se zaměří na analýzu těchto problémů a bude hledat inovativní řešení pro vyvážení nabídky a poptávky ve středním vzdělávání, zlepšení přijímacího procesu a posílení vazby mezi středními školami a potřebami trhu práce.

Je Česko připraveno na další rok, kdy se na střední školy bude opět hlásit silný ročník? Splňuje organizace Cermat očekávání, s kterými byla zřízena? Jaké změny je třeba nastolit, aby nabídka středních škol lépe reagovala na potřeby pracovního trhu? K jakým cílům by se v následujícím roce mělo střední školství upírat?

Vystoupí:

  • Jana Berkovcová, poslankyně, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  • Karel Dvořák, předseda, Sdružení učňovských zařízení
  • Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7; bývalý poslanec

Moderátorkou debaty je Pavlína Soukupová, analytička, Institut pro politku a společnost.

Akce se uskuteční dne 30. ledna 2024 od 16:00 hodin a bude živě vysílána na Facebooku a YouTube.

PDF ke stažení