Institut pro politiku a společnost pořádá pracovní snídani na téma Udržitelná Evropa a budoucnost - výzvy finského předsednictví v Radě EU.

Fotogalerie

Předsednictví rady EU se na začátku července ujalo Finsko. V rámci svého předsednictví vytvořilo vedle svých vlastních cílů také program dlouhodobé spolupráce v rámci tzv. trojice, kterou tvoří s Rumunskem a Chorvatskem. Jejich spolupráce je založena na sdílených hodnotách, udržitelném růstu, bezpečnosti a snaze vytvořit z EU silnějšího globálního aktéra. Finské předsednictví tento program rozšiřuje o potřebu vytvořit z EU lídra v boji proti klimatickým změnám. Cílem je rovněž zlepšit sociální inkluzi, která přinese větší blaho občanům členských států. Všechny zmíněné priority mají vytvořit silnější sjednocenou Evropu, která bude schopna čelit výzvám současného světa.

Má změna předsednictví mezi členskými státy nějaké benefity? Jak ovlivňuje Brexit jednotu EU? Jakým výzvám bude EU v následujícím roce čelit?

Potvrzenými řečníky jsou:

J.E. Carmen-Liliana Burlacu, velvyslankyně Rumunska v ČR

J.E. Jukka Pesola, velvyslanec Finska v ČR

Jitka Znamenáčková, ředitelka odboru politik EU a strukturálních fondů, Ministerstvo zahraničních věci ČR

Moderátorem pracovní snídaně je Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

Akce proběhne v angličtině bez zajištění tlumočnických služeb.

Pracovní snídaně je pouze pro zvané.