Institut pro politiku a společnost a časopis ERA21 si Vás dovolují pozvat na veřejnou debatu "Umění v brněnském veřejném prostoru"

Ať už natrvalo, nebo na pár pomíjivých okamžiků, umění ve veřejném prostoru je součástí konkrétního prostředí. Každé místo prošlo řadou fyzických proměn, je nositelem příběhů i potřeb současného města a především je utvářeno lidmi, kteří je obývají. Stejně tak umění vstupuje do významu místa, interpretuje ho a přitahuje pozornost. Jakmile obec či stát začnou umění ve veřejném prostoru podporovat, ovlivňují podmínky, za kterých vzniká, a tím ovlivňují i samotnou kvalitu artefaktů. Nejen umělecká díla, ale i procesy, které jejich vznik umožňují, odrážejí současnou společnost a její hodnoty. Péče o umělecká díla ve veřejném prostoru a realizace děl nových, dočasných či trvalých, jsou běžnou součástí strategií kulturní politiky evropských států a metropolí.

Přestože diskuze nad kvalitou veřejného prostoru v Česku již několik let probíhá, téma dlouhodobé podpory umění si získává pozornost obtížněji a i po bezmála třiceti letech je často nevědomky spojováno s problematickou praxí předchozího režimu. Za poslední dva roky však došlo k jistému posunu, a o možnostech podpory umění ve veřejném prostoru se živě diskutuje.

Potvrzenými řečníky jsou:

Martina Sedláková, pedagog, Fakulta architektury ČVUT Praha

Marie Foltýnová, kurátorka a vedoucí oddělení správy veřejné plastiky, Galerie hlavního města Prahy; členka komise, Program 2 % na umění

David Zajíček, vedoucí oddělení veřejného prostoru, Kancelář architekta města Brna

Marika Kupková, kurátorka, Galerie TIC; umělecká ředitelka, festival krátkého filmu Brno 16; členka kurátorského týmu, festival Brno Art Open 2019

 

Moderátoři debaty jsou:

Petra Lexová, kunsthistorička a teoretička

Filip Landa, šéfredaktor, architektonický časopis ERA21

 

Veřejná debata se bude konat dne 18. 6. 2019 v čase 17:00-19:00 v sále č. 6 (1.patro) Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a, Brno.