Aktuálně

Praha
Vystoupí:
Dániel Mikecz
Lucie Sládková
Jan Kovář
Moderuje:
Anna Shavit

Institut pro politiku a společnost a Republikon Institut pořádají pracovní snídani na téma Jak vnímají liberálové výzvu migrace?

Cílem pracovní snídaně je aktivní dialog související s výzvami, které s sebou přinesla migrace.

Migrační krize byla a stále zůstává jednou z nejdůležitějších politických otázek v Evropě od počátku syrské občanské války a výrazně ovlivnila evropský liberalismus a liberální strany. Tzv. migrační krize široce přispěla k již existujícím problémům, které postihly evropské liberály. Jedním z projevů je i nárůst populismu v Evropě.

Která opatření získala politickou podporu? Jaké politiky a aktivity se podílejí na řešení problému migrace? Jak vnímají liberálové z různých zemí příliv migrantů? Jak mohou liberálové spolupracovat a udržet si svou sílu v Evropě?

Pracovní snídaně se zaměří na všechny tyto otázky a bude hledat řešení jednotlivých problémů pomocí liberálních strategií a liberální soudržnosti.

Diskutovat budou:

Dániel Mikecz, Republikon Institut (Maďarsko)

Lucie Sládková, Mezinárodní organizace pro migraci (Česká republika)

Jan Kovář, Ústav mezinárodních vztahů (Česká republika)

Moderátorkou setkání je Anna Shavit, politoložka FSV UK. Akce proběhne v angličtině bez zajištění tlumočnických služeb a je určena výhradně zvaným hostům.