Institut pro politiku a společnost Vás zve k poslechu nového podcastu War Zone.

Od únorového napadení Ukrajiny Ruskem uplynulo již déle než tři měsíce. Většina vojenských analytiků původně předpokládala, že Ukrajina nebude schopna se dlouhodobě bránit ruské vojenské agresi a brzy kapituluje. To se však nestalo. Velký vliv na úspěšné ukrajinské obraně má skutečnost, že západní státy masivně podporují vládu v Kyjevě.

V této souvislosti často bývá zdůrazňována jednota Evropy, ale i mezi evropskými zeměmi logicky existují logicky spory a jednota se postupně drolí. Není shoda na sankcích na energie, na dodávkách těžkých zbraní, ani v důrazu na přiměří či vítězství. Různé zájmy jsou v Evropě tradiční. Máme tu Británii, Francii, Polsko, Německo, Maďarsko apod.

Co stojí za (ne)jednotnou Evropy? Jaké jsou v tomto konfliktu zájmy Velké Británie, Německa, Francie, Polska nebo Maďarska? Je jednotný přístup spojenců přechodný nebo lze předpokládat, že v průběhu konfliktu nastanou rozepře z důvodu rozdílných zájmů?

O těchto a dalších otázkách dnes budeme diskutovat s Jacquesem Rupnikem, francouzským politologem a historikem, který se zabývá střední a východní Evropou.

Moderátorem je Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.