Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s poslancem Radkem Vondráčkem pořádá konferenci na téma alternativních způsobů hlasování, která reaguje na diskuzi o možném zavedení korespondenčního hlasování v České republice.

Korespondenční hlasování (postal voting) je pouze jedním z mnoha dostupných alternativních volebních technik, které demokratické země využívají. V současné době kromě osobní účasti ve volbách mohou voliči využít optického snímání volebního hlasu, elektronického hlasování ve volebních místnostech, internetových voleb, hlasování skrze telefon, SMS či dokonce prostřednictvím digitální televize. Česká republika v současné době nepovoluje žádný alternativní způsob hlasování a zavedení korespondenční volby by znamenalo zásadní změnu v rámci exekuce základního politického práva.

Během diskuze se zaměříme na historické pozadí alternativních volebních technik, které se datuje do období let 1915–1918, kdy některé státy (Velká Británie, Dánsko, Island) umožnily vojenským jednotkám hlasovat i mimo území státu. Dále probereme trend v implementaci, jež nebyl zcela lineární – příkladem je Francie, která v roce 1975 zrušila korespondenční hlasování pro všechny typy voleb (s výjimkou Francouzů v zahraničí) a také Norsko, které v roce 2014 rozhodlo nepokračovat v projektu internetových voleb.

Rozebereme současné modely alternativního hlasování, výhody a nevýhody jednotlivých přístupů, zhodnotíme proliferaci alternativních volebních technik, které povolují desítky států světa, včetně USA, některých evropských zemí (např. Belgie, Německo, Španělsko) a dalších (např. Indie, Japonsko). Švýcarsko je pravděpodobně nejvíce výrazným příkladem ve využití alternativních volebních technik. Všechny kantony umožňují všeobecné korespondenční volby, přičemž podíl hlasů odevzdaných touto formou se pohybuje mezi 45–90 % v závislosti na kantonu [Chevallier 2009] a v minulosti jsme mohli být svědky i zvláštnosti jménem SMS hlasování (kanton Zürich). 

Také se zaměříme na dopady implementace alternativních volebních technik na volební účast. Výzkumy provedené ve 31 státech v letech 1945 až 1999 ukázaly, že zavedení možnosti zaslat svůj hlas poštou vedlo k nárůstu participace v průměru o 5,5 %. V případě Švýcarska bylo modelací výsledků v jednotlivých kantonech zjištěno, že nárůst participace představoval v letech 1970 až 2005 v průměru 4,1 %, ale v jednotlivých případech byl zaznamenán dokonce i 15% nárůst účasti po zavedení korespondenční volby [Leuchinger, Rosinger, Stutzer 2006: 18]. U ostatních alternativních volebních technik, a to zejména internetového hlasování, probíhá diskuze, nakolik je tato technika efektivní a nakolik je dalšími faktory, jako je politická kultura, míra volební účasti, socioekonomickou stratifikací obyvatelstva či cenovou politikou (zda je hlasování pro voliče zdarma).

Stranou nezůstanou ani možné narativní důsledky zavedení vzdáleného hlasování, jako usnadnění volebních podvodů, problematika family votingu či ztráta hlasovacího lísku přepravními službami.

PROGRAM KONFERENCE

08:30 – 9:00 REGISTRACE


09:00 – 9:20  ÚVODNÍ SLOVO

 • Radek Vondráček, předseda Ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
 • Jan Macháček, předseda Správní rady, Institut pro politiku a společnost     

09:20 – 10:30   HISTORIE ALTERNATIVNÍCH VOLEBNÍCH TECHNIK: ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

 • Jan Macháček, předseda Správní rady, Institut pro politiku a společnost
 • Aleš Gerloch, vedoucí Katedry teorie práva a právních učení, Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze
 • Jan Sechter, diplomat 1993-2020, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Miloš Brunclík, docent politologie, Institut politologických studií Univerzity Karlovy, editor knihy Internetové volby

Moderátor: Karel Sál, analytik, Institut pro politiku a společnost 


10:30 – 10:45   PŘESTÁVKA


10:45 – 12:00   POZITIVA A NEGATIVA ALTERNATIVNÍCH VOLEBNÍCH TECHNIK

 • Patrik Nacher, místopředseda hospodářského výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 • Marek Hilšer, senátor, Senát Parlamentu České republiky
 • Zdeněk Hraba, senátor, Senát Parlamentu České republiky
 • Marek Antoš, vedoucí katedry ústavního práva, Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze

Moderátorka: Pavlína Soukupová, analytička, Institut pro politiku a společnost 


12:00 – 12:30   PŘESTÁVKA


12:30 – 13:45   PERSPEKTIVY ALTERNATIVNÍCH VOLEBNÍCH TECHNIK V ČESKÉ REPUBLICE

 • Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra České republiky
 • Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
 • Roman Joch, ředitel, Občanský institut
 • Mikuláš Ferjenčík, bývalý poslanec, Česká pirátská strana

Moderátorka:  Irena Krcháková, moderátorka, Česká televize


13:45  – 14:00   ZÁVĚREČNÉ SLOVO  

 • Radek Vondráček, předseda Ústavně-právního výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky                

Akce se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1 (místnost A55). Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem registrovat. Úspěšná registrace musí být potvrzena ze strany pořadatele. 

PDF ke stažení
Praha