Institut pro politiku a společnost si vás dovoluje pozvat na kulatý stůl na téma financování vysokých škol jako nástroj budoucí prosperity České republiky.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací se dosud řídí zákonem 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, i když situace ve výzkumu je významně jiná, než byla v době vzniku zákona. Připravená novela zákona, která přichází do PSP ČR, dílčím způsobem upravuje stávající pravidla veřejné podpory výzkumu. Otázkou je, zda je tato úprava dostatečná nebo je třeba radikálnější změna, mj. proto, aby bylo možné realizovat vládou schválenou inovační strategii na léta 2019-2030 Czech Republic: The Country for the Future.

Kulatý stůl proběhne pod záštitou místopředsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR a předsedy Podvýboru pro vědu a vysoké školy PS PČR pana poslance Karla Raise.

V rámci programu bude představen podkladový dokument pracovní skupiny při IPPS zabývající se problematikou vědy a výzkumu.

Vystoupí:

Karel Rais, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR a předseda Podvýboru pro vědu a vysoké školy PS PČR

Rut Bízková, poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu a životního prostředí

Simona Weidnerová, předsedkyně a zakladatelka, Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Cyril Höschl, ředitel, Národní ústav duševního zdraví

Tomáš Opatrný, profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Filip Hrůza, vedoucí Institutu veřejné správy, Masarykova univerzita v Brně

Akce se uskuteční 22. května 2019 od 10:00 v prostorech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (sál Státní akta), Sněmovní 4, Praha.

Registrace od 9:30. Pro vstup do Poslanecké sněmovny nezapomeňte doklad totožnosti.