V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

S předchozími zkušenostmi s prací jsem se rozhodla poznat novou cestu, zatímco dokončuji své magisterském vzdělání. Jako stážistka Institutu pro politiku a společnost jsem byla postavena před řadu úkolů, kterou má tento think-tank na starost. Pracovala jsem na překladech událostí, dokumentů a pozvánek na nadcházející akce Institutu. Dále jsem pomáhala s organizací a plánováním dvou konferencí – Výzvy pro Evropu a Digitální Česko.

Stáž pro IPPS podpořila a prohloubila mé zkušenosti v psaní a komunikaci, ale také organizační schopnosti a umožnily mi další profesní i akademický rozvoj. Pracovala jsem například na policy briefu – Cybersecurity  – The Public-Private Dilemma, který byl pro mě výzvou, jak psát jasně a stručně na téma, které pro mě do té doby bylo neznámé.

Také jsem měla to potěšení účastnit se během své stáže řady akcí, které Institut pořádal, mimo jiné pracovních snídaní: Kybernetická a mezinárodní bezpečnost, Jak vnímají liberálové výzvu migrace?, a UberEkonomika – sdílená budoucnost?. Každá akce byla poutavá a umožňovala řečníkům prodiskutovat každé téma do větší hloubky. Z každé akce jsem vytvářela krátký report, který byl předkládán Evropskému liberálnímu fóru. Vedle toho jsem se zúčastnila debaty „Muž, který porazil Facebook“, akce spojené se sérií „Co kdyby?“, pořádané ve spolupráci s EUNIC Prague (European Cultural Institutes in Czech Republic). Tato akce nabídla skvělou konverzaci na téma vztahu mezi soukromím a digitálními technologiemi.

Závěrem bych chtěla vyjádřit svou vděčnost dámám z IPPS – Šárce Prát, Miroslavě Vitáskové, Marcele Voženílkové a Stephanii Stefanovové. Bylo mi potěšením pracovat s vámi!