Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace.
Seminář se koná pod záštitou Andreje Babiše, 1. místopředsedy Vlády ČR.

Cílem semináře je nastínit a diskutovat ty kroky v podpoře výzkumu, vývoje a inovací, které je třeba/možné uskutečnit ještě v tomto volebním období.

Seminář je otevřen všem zájemcům, pozvání dostanou jmenovitě poslanci PSP ČR, kteří se zabývají problematikou vysokých škol, výzkumu a inovací, senátoři obdobného zaměření, zástupci univerzit, ústavů AV ČR, členských svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR, známí podnikatelé, studentské vysokoškolské reprezentace, státní správa.

PROGRAM SEMINÁŘE

(prezentace jednotlivých řečníků ke stažení pod jejich jménem)

1.  Kdo je motorem inovací a co může pro inovace udělat stát

Ivan Pilný, poslanec (ANO), předseda HV PSP ČR

2. Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost

Zbyněk Frolík, prezident skupiny Linet, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

3. Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015

Rut Bízková, konzultantka, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR

4. Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství

Petr Matějů, sociolog, vysokoškolský učitel, bývalý předseda Grantové agentury ČR

5. VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Česka

Karel Rais, poslanec (ANO), bývalý rektor VUT Brno

6. Rozhodují jednotlivosti – nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami

Simona Weidnerová, výkonná ředitelka ISEA

7. Inovační potenciál ČR, co lze očekávat od aplikovaného výzkumu a jak jej hodnotit

Martin Bunček, místopředseda Technologické agentury ČR

8. Společenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost

Karel Oliva, jazykovědec, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

9. Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení

Tomáš Opatrný, profesor na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a místopředseda Rady vysokých škol

10. Diskuse

Seminář proběhne 3. listopadu 2016 od 9:30 do 13:00 hodin na půdě Poslanecké sněmovny PČR, v sálu Státní akta (Sněmovní 4, Praha 1).

Seminář vzniká s podporou poslanců, kteří byli z podnětu SP ČR iniciátory rozsáhlé novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI, intenzivně se zabývají inovacemi a možnostmi podpory výzkumu a vysokého školství ze strany státu. „Frolíkova skupina pro VaVaI“, nezávislá diskusní platforma k výzkumu, vývoji a inovacím, která vznikla z iniciativy viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zbyňka Frolíka, člena Rady vlády pro konkurenceschopnost. V současné době pracuje s podporou think-tanku Institut pro politiku a společnost, Svazu průmyslu a dopravy ČR a poslanců hnutí ANO Ing. Pilného, předsedy HV PSP ČR a prof. Raise, člena rozpočtového výboru PSP ČR.

PDF ke stažení