V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

V rámci programu Erasmus+ sa mi podarilo počas mojich vysokoškolských štúdii absolvovať dva zahraničné pobyty. Posledným z nich bola stáž v Inštitúte pre politiku a spoločnosť, ktorá bola pre mňa zároveň aj zatiaľ najdlhšou skúsenosťou práce/stáže v zahraničí.

Absentujúca účasť školstva na riešení problematiky nadobúdania praxe v odbore spoločensko-humanitných vied, núti študentov vyhľadávať náhradné programy či stáže, často s minimálnou alebo takmer žiadnou finančnou podporou, a tiež často na úkor času ktorý by mal byť venovaný dennému štúdiu. Taktiež sa v dnešnej dobe kladie veľký dôraz na praktické skúsenosti a zručnosti študenta, nielen na teoretický výstup z vysokej školy, a toto všetko študent nadobudne absolvovaním stáže v organizáciách a inštitútoch ktoré dané možnosti ponúkajú.

Činnosti, ktorým som sa počas stáže v Inštitúte venovala boli rôznorodého charakteru.
Bola to asistencia pri organizovaní zaujímavých verejných diskusií, ktoré som aj osobne absolvovala:

 

Ďakujem všetkým členkám Inštitútu za ochotu a príjemný prístup, a želám im šťastné pokračovanie práce v Inštitúte a úspešné napĺňanie hodnôt ku ktorým sa Inštitút hlási.

Inštitút pre politiku a spoločnosť síce dlhú históriu nemá, ale aktivitami, ktorým sa venuje a dynamickou tvorbou sa podľa mňa môže s prehľadom zaradiť medzi úspešné dlhoročne fungujúce think-tankové skupiny na európskej úrovni.