Proběhlé akce- Digitalizace

eZdravotnictví

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na poslední letošní akci navazující na mezinárodní konferenci Digitální Česko 2017 pořádané ve spolupráci s Evropským liberálním fórem. Elektronizace zdravotnictví se v České republice opět dostává do popředí zájmu. Ač již nyní existují různorodé projekty elektronizace, stále jde pouze o dílčí...

UberEkonomika – sdílená budoucnost?

Sdílená ekonomika je nejviditelnějším příkladem disrupce tradičních obchodních modelů ze strany digitálního světa. Takzvaná uberizace zasáhla nejen osobní dopravu a ubytování, ale postupně i další služby, školství, nebo zdravotnictví.

Policy brief: Cybersecurity The Public-Private Dilemma

This is a policy brief to the event International Security, Strategy and Cyber Security that was organized by European Liberal Forum and Institute for Politics and Society on 30 March 2017. The speakers were Lior Tabansky, PhD candidate in Cybersecurity at Tel Aviv University’s Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research...

Muž, který porazil Facebook!

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se skupinou EUNIC (European Union National Institutes for Culture) pořádají debatu na téma Muž, který porazil Facebook! Co kdyby jeden student nepromluvil? Co kdyby internetový gigant nemohl být poražen u soudu? Co kdyby neexistovaly digitální technologie? Série debata pod názvem “Co...

Budoucnost profesí ve 21. století

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Nadací Friedrich Neumann pořádá pracovní snídani na téma Budoucnost profesí ve 21. století. Akce je koncipovaná jako navazující setkání konference Digitální Česko (16. 1. 2017) a její panel Vzdělávání 4.0 a vliv na pracovní trh. Cílem setkání je hlubší diskuze o...

UberEkonomika – sdílená budoucnost?

Evropské liberální fórum, Institut pro politiku a společnost a UBER pořádají navazující akci na mezinárodní konferenci Digitální Česko a její panel Digitalizace plateb a financí. Sdílená ekonomika je nejviditelnějším příkladem disrupce tradičních obchodních modelů z digitálního světa. Takzvaná uberizace zasáhla nejen osobní dopravu a ubytování, ale postupně i další...

Kybernetická a mezinárodní bezpečnost

Evropské liberální fórum a Institut pro politiku a společnost si Vás dovolují pozvat na navazující akci mezinárodní konference Digitální Česko 2017 nazvanou Kybernetická a mezinárodní bezpečnost. Více a více činností se přesouvá z reality do kyber prostoru a ruku v ruce s tímto fenoménem celosvětově vzrůstá hrozba kybernetických útoků. Spoustu útoků bylo...

Digitální Česko 2017

Dopad digitální revoluce na Českou republiku

II. ročník konference pořádané Institutem pro politiku a společnost ve spolupráci s Evropským liberálním fórem, MasterCard, Českou spořitelnou a partnery. Konference proběhne 16. ledna 2017 v Šebkově paláci (Politických vězňů 7, Praha) od 12:30 do 19:00 hodin. Více informací naleznete na samostatných stránkách konference...

CEE Capital Market Leaders Forum

The Institute for Politics and Society takes a Titular Patronage of this year edition of CEE Capital Market Leaders Forum. This project is addressed to students and graduates from Central and Eastern Europe, who see their future in the capital market and is dedicated to financial technologies (FinTech). CEE Capital...

Pracovní snídaně na téma regulace v oblasti FinTech

Institut pro politiku a společnost společně s Britskou ambasádou pořádá pracovní snídani na téma regulací v oblasti Fintech. Setkání se koná v návaznosti na konferenci Digitální Česko organizovanou a hlavním hostem bude  Jeremy Brown, zvláštní vyslanec City pro EU, který disponuje bohatými zkušenostmi v této oblasti. Další body k diskusi jsou...