Proběhlé akce- Vzdělávání

Budoucnost profesí ve 21. století

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Nadací Friedrich Neumann pořádá pracovní snídani na téma Budoucnost profesí ve 21. století. Akce je koncipovaná jako navazující setkání konference Digitální Česko (16. 1. 2017) a její panel Vzdělávání 4.0 a vliv na pracovní trh. Cílem setkání je hlubší diskuze o...

Vzdělání jako základ udržitelné zaměstnanosti

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace. Seminář se koná pod záštitou Ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru PSP ČR. O tom, že kvalita výzkumu a vývoje záleží zejména na schopnosti těch, kteří se výzkumem zabývají, se mluví...

Zanikne škola tak, jak ji dnes známe?

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na šestou debatu z cyklu Vzdělávání. Nejen v České republice roste popularita tzv. alternativních škol. Jsou charakterizovány alternativními metodami v organizaci výuky a obvykle se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse či problémových úkolů. Roste také zájem o domácí vyučování....

Bude učitelská profese existovat ještě za deset let?

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na pátou debatu z cyklu Vzdělávání. Pokrok je rychlejší a rychlejší. Často je rychlejší, než si myslíme. Víte, že Google používáme méně než dvacet let, že Facebook je tu jen deset let? Málokdo si před deseti lety uměl představit, jak změní svět....

Jak změnit vzdělávání snadno a rychle?

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na čtvrtou debatu z cyklu Vzdělávání. Zkušenosti se špatnými učiteli či nevyužitým vzdělávacím potenciálem má každý. Volání po hluboké strukturální reformě se každému zdá jako logické řešení. Ma dojít k nákladnému zvyšování platů, vyhazování špatných učitelů a radikální změně osnov. Protentokrát...

Vzdělávání 4.0 – start musí být na základní škole

Institut pro politiku a společnost pořádá v návaznosti na mezinárodní konferenci Digitální Česko třetí debatu z cyklu Vzdělávání na téma Vzdělávání 4.0 - start musí být na základní škole.

Debata je současně pořádána v rámci Evropského týdne udržitelnosti, protože kvalitní vzdělávání je neoddiskutovatelnou součástí udržitelného rozvoje a zároveň jedním z hlavních...

Kdo má učit na českých školách?

Institut pro politiku a společnost pořádá druhou veřejnou debatu z cyklu Vzdělávání na téma "Kdo má učit na českých školách?" Teach first, Teach for US, Teach for Slovakia. To jsou programy, které se snaží dostat do škol talentované absolventy vysokých škol, aby využili svého nadání jako učitelé. V ČR...

Kdo má rozhodovat o školství a vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?

Institut pro politiku a společnost pořádá první veřejnou debatu z cyklu Vzdělávání na téma "Kdo má rozhodovat o školství, resp. o vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?" Vzrušené debaty kolem technického vzdělávání v roce 2015 přinesly řadu dalších nejasností. Kdo má právo rozhodovat o vzdělávání dětí a jejich přípravu na dospělý...